AKTUALIZOVANÉ Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a v súlade s nariadeniami kompetentných úradov si Vás dovoľujeme informovať, že „Od 8. februára 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúcej noci platí zákaz vychádzania a to do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 19.3.2021.“ (zdroj www.korona.gov.sk/zakaz-vychadzania aktualizované k 14.2.2021). Minimálne počas