• Zavolajte nám: +421 911 096 646

  • AKTUALIZOVANÉ

    Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a v súlade s nariadeniami kompetentných úradov si Vás dovoľujeme informovať, že „Od 8. februára 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúcej noci platí zákaz vychádzania a to do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 19.3.2021.“ (zdroj www.korona.gov.sk/zakaz-vychadzania aktualizované k 14.2.2021). Minimálne počas trvania zákazu vychádzania, t.j. do 19.3.2021 pozastavujeme dodávky tovaru a realizáciu montáží u koncových zákazníkov v ich fungujúcich domácnostiach.

    Podstatou nariadení je, okrem iného znížiť blízke a dlhšie trvajúce kontakty medzi neznámymi ľuďmi na minimum. Pri našej práci sa v domácnostiach zdržíme často aj niekoľko hodín. Za daných okolností to neprichádza do úvahy. Snažíme sa chrániť seba i našich zákazníkov a ich blízkych.

    Verím, že všetky dohodnuté práce budeme môcť zrealizovať v čo najkratšom čase po uplynutí obmedzení. O ďalších upresneniach budeme informovať na tomto mieste.