404 Not Found


nginx/1.18.0 (Ubuntu)
oprava dverí DOOR LIKE DOOR LIKE - Dverman - The Door specialist
 • Zavolajte nám: +421 911 096 646
 • DOOR LIKE

  Údržba a oprava dverí

  oprava dverí, odborný servis dverí

  Prichádza jedinečná a inovatívna služba pre domácnosti, spoločenstvá vlastníkov, správcovské spoločnosti a firmy.

  Kontrola, údržba aj oprava dverí.

  Správa, údržba, oprava dverí, ale aj pravidelná odborná starostlivosť o dverné prvky, dvere, zárubne a príslušenstvo.

  Aj 15 rokov praktických skúseností, akreditovaných školení a spolupráce s najväčšími výrobcami dverí a dverného príslušenstva.

  Namontované dverné prvky počítame na tisícky a spokojných zákazníkov aj na stovky.

  DOOR LIKE je pre všetkých

  Predmetom služby DOOR LIKE je predovšetkým:

  vstupný audit a základná údržba

  – samozrejme pravidelná kontrola každých 12 mesiacov

  odborné opravy spravovaných prvkov

  – tiež vylepšenia vlastností už existujúcich dverných prvkov

  – ale aj poradenstvo o dverách, dverných prvkoch a ich komponentoch

  Základné pojmy

  Dverný prvok teda pozostáva z dverí a zárubne/rámu a tvorí funkčný celok – stavebný prvok. Tento prvok je určený najmä na oddelenie alebo prepojenie jednotlivých priestorov v rámci celku.

  Vnútorné dvere/dverný prvok je umiestnený vo vnútorných stenách objektu

  Vonkajšie dvere/dverný prvok je umiestnený v obvodových stenách objektu

  Vchodové dvere slúžia na prístup/odchod do/z budovy z/do vonkajšieho prostredia

  Vstupné bytové dvere slúžia na prístup/odchod do/z bytu zo/do spoločnej chodby vo vnútri budovy

  Funkčný dverný prvok je taký prvok, ktorý plní základné fukcie, pre ktoré bol navrhnutý a vyrobený

  Všeobecné vlastnosti funkčného dverného prvku: Funkčný dverný prvok sa dá bez zjavných prekážok otvoriť aj zatvoriť, odomknúť aj zamknúť a tiež tesní (ak je vybavený tesnením)

  Špeciálny dverný prvok (vždy ako celok): je dverný prvok s deklarovanými dodatočnými – špeciálnymi vlatnosťami v zmysle príslušných technických noriem a predpisov. Vlastnosti zreteľne deklaruje výrobca a to mierou alebo hodnotou príslušnej veličiny.

  Špeciálne dvere

  Dodatočné alebo tiež špeciálne vlastnosti dverného prvku, podľa jeho určenia, riadne certifikuje určená autorita alebo tiež certifikačný úrad v zmysle príslušných noriem a predpisov

  – tepelná izolácia (tepelný odpor R [m2K∙W-1] )

  – prestup tepla (koeficient prestupu tepla U [W/m2.K] )

  – zvuková izolácia (dB)

  – bezpečnostná odolnosť (trieda) (RC)

  – požiarna odolnosť (požiarny uzáver EI/EW)

  – radiačné tienenie (RTG)

  – dymotesnosť (S/Sm)

  – plynotesnosť (Mpa)

  – odolnosť voči explózii (eqiv. TNT)

  – odolné voči korózii (áno/nie)

  – odolnosť voči vode a vlhkosti

  – odolné voči tlaku (tlakový uzáver Mpa)

  a iné

  Za dverný prvok teda nepovažujeme

  balkónové dvere, ani dvierka pre zvieratká, veľkoformátové okná, šatníkové a nábytkové dvere, garážové brány alebo plotové brány a bránky, vráta na hospodárskych objektoch a pod.

  Oprava dverí

  Opravou dverného prvku obnovujeme funkčnosť a pôvodné vlastnosti dverí alebo tiež celého dverného prvku. A to doplnením, výmenou alebo nahradením chýbajúcich alebo nefunkčných častí a komponentov, alebo tiež inou úpravou či zmenou.

  Oprav vykonávame v zmysle pokynov výrobcu prvku a jeho komponentov, vždy odborne, s použitím správneho náradia a doporučených pracovných postupov.

  Chybné alebo chýbajúce komponenty nahrádzame výlučne novými. A to buď úplne rovnakými alebo s rovnakými vlastnosťami ako tie pôvodné (napr. iný výrobca, nová verzia a pod.).