Bezpečnostné dvere, triedu odolnosti (RC) ako predpísanú vlastnosť bytových dverí neurčuje žiadny predpis. Táto požiadavka vychádza z očakávania alebo predstavy klienta o úrovni komfortu a bezpečnosti v byte.