Neodborná alebo nedbalá oprava dverí má za následok obmedzenie ich funkčnosti a skrátenie celkovej životnosti. Možno pomôže na chvíľu, ale celkovo dverný prvok znehodnotí až sa na koniec zničí.